ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR BRAȘOV
În ziua de 26 martie 2021, ora 14.00, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Brașov a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România , în sistem online, prin platforma zoom.us, cu următoarea ordine de zi:
1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

2. Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
 

5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui Consiliului filialei
 
6. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite.
 
     În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din OG nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 14,30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor alin.(3), art.34 din OG nr.65/1994.

NOTĂ:

Potrivit pct. 108 din Regulamentul de organizare și funcționare a CECCAR, republicat: “Adunarea generală este organul de conducere şi control al filialei şi este compusă din toţi membrii activi ai acesteia înscrişi în Tabloul Corpului şi care sunt la zi cu plata cotizaţiilor profesionale.”
 
Cu stimă,

        Președinte CECCAR Filiala Brașov,
                               Băjan Nicolae

ceccarbv

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree