ANAF va completa Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat cu două noi poziții

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin privind modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă. Inițiatorii proiectului menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin Legea nr. 30/2022 pentru modificarea și completarea art.13 din OUG nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru completarea art.20^2 alin.(3) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, s-a reglementat că un procentaj de 98,8% din taxele percepute pentru...Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR

anaf-va-completa-nomenclatorul-obligatiilor-de-plata-la-bugetul-de-stat-cu-doua-noi-pozitii-s15471

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree