În atenția candidaților la examenul de aptitudini din sesiunea 28-30 mai 2021
Examenul de aptitudini sesiunea 28-30 mai 2021 se va desfășura la: Sediul filialei CECCAR Brașov, str. Roșiorilor nr. 34
În vederea unei bune organizări vă rugăm să vă prezentați cu 30 de minute înainte de începerea probelor !
Accesul candidaților în sala de examen se face pe baza cărții de identitate/pașaportului.
Purtarea măștii de protecție este obligatorie!
Centralizarea probelor și a zilelor de examen

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree