MMSS propune modificări la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii privind venitul minim garantat 

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a publicat în transparență decizională un proiect de HG pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011. Prin proiect se propun actualizarea și corelarea actelor normative de modificare și completare a Legii nr.416/2001, în ceea ce privește:  menținerea acordării ajutorului social pentru o perioadă de 6 luni de la data încadrării în muncă a unei persoane apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, cu condiția încheierii unui raport de muncă/raport de serviciu pentru o perioadă de cel puțin 24 luni; ▪ actualizarea, potrivit legii, a veniturilor exceptate de la stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, a persoanei singure, pentru stabilirea dreptului la ajutor...Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR

mmss-propune-modificari-la-normele-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-legii-privind-venitul-minim-s14873

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree