Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00, în original.

Proces verbal al operațiunii de numărare a voturilor și de stabilire a rezultatului votării privind alegerile pentru funcția de membru al Consiliului filialei/președinte al comisiei de disciplină/membru al comisiei de disciplină a filialei CECCAR


Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00 în original.

Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Busuioceanu Steliana Apreotesei Dan Stan Aurica
Boranciu Iancu Alexandru Tănase Mihai
Bota Ioan
Grusea Claudiu
Szekely Kinga
Zugravu Dana Ioana

Biroul permanent

Preşedinte Vicepreşedinţi
Busuioceanu Steliana Apreotesei Dan
Zugravu Dana Ioana

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Doroș Alexandra Hateş Vlad Bârsan Maria Elisabeta
Iftimie Alexandrina Citre Claudia
Mirea Mihaela Dolhan Anca Diana
Precup Laurenţia Ilie Cornelia
Uretu Cioacă Maria

Comisia de cenzori

Cenzori
Roşală Florin
Suciu Gheorghe

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Busuioceanu Steliana Borlean Mirela
Citre Claudia
Doroş Alexandra
Roşală Florin
Răhăian Monica

Executivul filialei

Director executiv Șef birou evidență Tablou Șef birou administrativ și casierie Șef birou stagiu și DPC
Deleanu Cornelia Tănăsescu Ioan Octavian Butiulca Marius Popa Carmen Elena

Auditor

Auditor de calitate
Clinciu Mihaela Mirela