Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Băjan Nicolae Apreotesei Dan Scorţea Nicolae Radu David
Bota Ioan Tănase Mihai
Moja Ioan Viorel
Szekely Kinga
Ţop-Ferghete Floriana Carmen
Zugravu Dana Ioana

Biroul permanent

Preşedinte Vicepreşedinţi
Băjan Nicolae Apreotesei Dan
Zugravu Dana Ioana

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Doroș Alexandra Barbu Marieta Bârsan Maria Elisabeta
Caţavei Cornel Dolhan Anca Diana
Mirea Mihaela Ilie Cornelia
Precup Laurenţia Răhăian Monica
Uretu Cioacă Maria

Comisia de cenzori

Cenzori
Roşală Florin
Suciu Gheorghe

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Băjan Nicolae Bota Ioan
Doroş Alexandra
Apreotesei Dan
Roşală Florin
Suciu Gheorghe

Executivul filialei

Director executiv Șef birou evidență Tablou Șef birou administrativ și casierie Șef birou stagiu și DPC
Deleanu Cornelia Tănăsescu Ioan Octavian Butiulca Marius Popa Carmen Elena

Auditor

Auditor de calitate
Clinciu Mihaela Mirela