Examenul de acces la stagiu

Sesiune ordinară a examenului de admitere la stagiu – sesiunea 01-03 Octombrie 2021!
Dosarul de înscriere se va depune la sediul filialei CECCAR în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul, până la data de 17 septembrie 2021.