Examenul de acces la stagiu

Sesiune extraordinară a examenului de admitere la stagiu – sesiunea 04-05 decembrie 2021!
Dosarul de înscriere se va depune la sediul filialei CECCAR în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul, până la data de 19 noiembrie 2021.