Examenul de acces la stagiu

Examenul de admitere la stagiu - sesiunea 26 – 27 septembrie 2024

Dosarul de înscriere se va depune la sediul filialei CECCAR în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul, până la data de 11 septembrie 2024.