Examenul de acces la stagiu

Examenul de admitere la stagiu - sesiunea 28 – 29 septembrie 2023

Dosarul de înscriere se va depune la sediul filialei CECCAR în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul, până la data de 11 septembrie 2023.