Examenul de acces la stagiu

Examenul de admitere la stagiu - sesiunea 30 septembrie și 01 octombrie 2022

Dosarul de înscriere se va depune la sediul filialei CECCAR în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul, până la data de 12 septembrie 2022.

Examenul de admitere la stagiu - sesiunea 25 –27 noiembrie 2022.

Dosarul de înscriere se va depune la sediul filialei CECCAR în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul, până la data de 7 Noiembrie 2022.