MF propune modificări la Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională un proiect de Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.1/2016. Inițiatorii menționează, în Nota de fundamentare care însoțește proiectul de act normativ, că este necesară modificarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice, în vederea stabilirii unui regim unitar de impozitare din punct de vedere fiscal și vamal a operațiunilor specifice activității de explorare și exploatare a zăcămintelor minerale naturale din zona contiguă și zona economică exclusivă a României. De asemenea, se impune modificarea titlului VIII ”Accize și alte taxe speciale”, avându-se în vedere necesitatea corelării cu prevederile Codului fiscal, astfel cum au fost modificate și completate prin OUG nr. 43/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative....Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR

mf-propune-modificari-la-normele-metodologice-de-aplicare-a-codului-fiscal-s20728

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree