Modificări la formularele de înregistrare fiscală 010, 013, 015, 016, 700

A fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 27/12.01.2024OPANAF nr. 2079/2023 privind modificarea și completarea OPANAF nr.1699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin OUG nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, a fost reglementată obligația de declarare și de plată a contribuțiilor pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății în sarcina persoanelor juridice române, fie în calitate de deținători ai autorizației de punere pe piață a medicamentelor, fie în calitate de reprezentanți legali ai deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor care nu erau persoane juridice române.

Prin art.III pct.3 din OUG nr.88/2023 din 20 octombrie 2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății, s-a reglementat că pot avea calitatea de reprezentant legal și dezmembrămintele fără personalitate juridică ale societăților care au administrația...Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR

modificari-la-formularele-de-inregistrare-fiscala-010-013-015-016-700-s19789