A fost aprobată Procedura de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan

Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil

Ordinul președintelui ANAF nr. 216/2023 privind aprobarea Procedurii de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan, precum și a modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 165 din 27 februarie 2023.

Prin actul normativ se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a următoarelor formulare:

a) 213 Declarație privind veniturile realizate de persoana fizică și/sau juridică din înstrăinarea, prin vânzare, a pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan;

b) 214 Cerere pentru stabilirea impozitului privind venitul realizat de persoana fizică și/sau juridică din înstrăinarea, prin hotărâre judecătorească, a terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care...Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR

procedura-de-stabilire-a-impozitului-pe-veniturile-din-instrainarea-terenurilor-agricole-situate-in-a10949

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree