MF propune modificări la Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

♦ Se are în vedere, între altele, înlocuirea unor formulare pe suport de hârtie cu cele în format electronic

Ministerul Finanțelor (MF) propune, printr-un proiect de HG publicat în transparență decizională, modificarea și completarea Titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016. În esență, măsurile cuprinse în proiectul de act normativ contribuie la simplificarea și modernizarea modului de depunere a unor situații și formulare, care, în prezent, sunt prezentate pe suport de hârtie, prin utilizarea sistemului electronic, eliminând astfel activitățile și cheltuielile asociate managementului documentelor tipărite ceea ce va permite realocarea personalului către...Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR

mf-propune-modificari-la-titlul-viii-accize-si-alte-taxe-speciale-din-normele-metodologice-de-s15939

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree